2024 YILI TMGD SINAV TAKVİMİ YAYIMLANMIŞTIR.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı ve Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitimi Yönetmeliği çerçevesinde yapılması planlanan TMGD ve TMGDE Sınavlarına ilişkin, sınav tarihleri ile sınav başvuru başlangıç ve başvuru bitiş tarihlerini gösteren sınav takvimi aşağıda belirtilmiştir.

Bu sınavların; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, İstanbul (Anadolu ve Avrupa Yakası), İzmir, Samsun, Sivas ve Trabzon’da yapılması planlanmaktadır.

2024 YILI TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI (TMGD) VE TMGDE SINAV TAKVİMİ

SINAV TARİHİ

SINAV TÜRÜ

PARA YATIRMA VE BAŞVURU YAPMA BAŞLANGIÇ TARİHİ

EĞİTİM TAMAMLAMA TARİHİ

BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ

PARA YATIRMA SON TARİH

02 Mart 2024

TMGD

22 Ocak 2024

18 Şubat 2024

20 Şubat 2024

20 Şubat 2024 
04 Mayıs 2024

TMGD+TMGDE

25 Mart 2024 21 Nisan 2024 23 Nisan 2024 23 Nisan 2024 
07 Temmuz 2024

TMGD+TMGDE

27 Mayıs 2024 23 Haziran 2024 25 Haziran 2024 25 Haziran 2024 

21 Eylül 2024

TMGD 05 Ağustos 2024 08 Eylül 2024 10 Eylül 2024 10 Eylül 2024 

23 Kasım 2024

TMGD+TMGDE 11 Ekim 2024 10 Kasım 2024 12 Kasım 2024  12 Kasım 2024

1) 02 MART 2024 TMGD SINAVI İÇİN

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi vermek üzere Bakanlığımızca yetkilendirilen Eğitim Merkezleri tarafından 18 Şubat 2024 günü saat 21.00’e kadar tamamlanmış eğitimlere katılanlar 20 Şubat 2024 tarihi saat 24.00’e kadar 02 Mart 2024 tarihinde yapılacak TMGD sınavına başvuru yapabilirler. 20 Şubat 2024 tarihi saat 24.00’a kadar sınav ücretlerini yatıranlar sınava girmeye hak kazanacaktır.

2) 04 MAYIS 2024 TMGD VE TMGDE SINAVI İÇİN

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi vermek üzere Bakanlığımızca yetkilendirilen Eğitim Merkezleri tarafından 21 Nisan 2024 günü saat 21.00’e kadar tamamlanmış eğitimlere katılanlar 23 Nisan 2024 tarihi saat 24.00’e kadar 04 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak TMGD sınava başvuru yapabilirler. 23 Nisan 2024 tarih saat 24.00’e kadar sınav ücretlerini yatıranlar sınavına girmeye hak kazanacaktır.

3) 07 TEMMUZ 2024 TMGD VE TMGDE SINAVI İÇİN

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi vermek üzere Bakanlığımızca yetkilendirilen Eğitim Merkezleri tarafından 23 Haziran 2024 günü saat 21.00’e kadar tamamlanmış eğitimlere katılanlar 25 Haziran 2024 tarihi saat 24.00’e kadar 07 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak TMGD sınava başvuru yapabilirler. 25 Haziran 2024 tarih saat 24.00’e kadar sınav ücretlerini yatıranlar sınavına girmeye hak kazanacaktır.

4) 21 EYLÜL 2024 TMGD SINAVI İÇİN

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi vermek üzere Bakanlığımızca yetkilendirilen Eğitim Merkezleri tarafından 08 Eylül 2024 günü saat 21.00’e kadar tamamlanmış eğitimlere katılanlar 10 Eylül 2024 tarihi saat 24.00’e kadar 21 Eylül 2024 tarihinde yapılacak TMGD sınavına başvuru yapabilirler. 10 Eylül 2024 tarih saat 24.00’e kadar sınav ücretlerini yatıranlar sınava girmeye hak kazanacaktır.

5) 23 KASIM 2024 TMGD VE TMGDE SINAVI İÇİN

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi vermek üzere Bakanlığımızca yetkilendirilen Eğitim Merkezleri tarafından 10 Kasım 2024 günü saat 21.00’e kadar tamamlanmış eğitimlere katılanlar 12 Kasım 2024 tarihi saat 24.00’e kadar 23 Kasım 2024 tarihinde yapılacak TMGD sınava başvuru yapabilirler. 12 Kasım 2024 tarih saat 24’e kadar sınav ücretlerini yatıranlar sınavına girmeye hak kazanacaktır.

NOT:

• Sınava katılanlar sınav başvurusu sırasında sınav yeri için il tercihi yapacaklardır.

• Sınav yapılacak illerde başvuru sayısı 250 kişiyi geçmediği takdirde, bu başvurular en yakın ile kaydırılacaktır. Başvuru sayısı değerlendirmesinde SRC-5 sınavı başvuru sayısı da dikkate alınacaktır.

• Sertifikasını yenilemek üzere sınava girecek adayların, sertifika geçerlilik süresinin bitiminden önceki 1 yıl içerisinde 3 sınava girme hakkı bulunmakta olup, bu hakların kullanımında sınav takviminde belirtilen başvuru ve ücret yatırma tarihlerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

• Adaylar TMGD veya TMGDE sınavlarından sadece biri için başvuru yapabilirler. TMGD Yenileme sınavına başvuran adaylar eğitici sınavına başvuramazlar.

• İdare gerekli hallerde sınav yerlerinde ve tarihinde değişiklik yapabilir.

AÇIKLAMA :

1) Eğitim Merkezlerinden eğitim almış ve Bakanlığımızca eğitimi onaylanmış kişiler kendi (e-devlet) şifreleri ile www.turkiye.gov.tr adresinde bulunan “TMGD Başvuru/Güncelleme” kısmından veya TMGD eğitimi aldıkları eğitim merkezleri tarafından en son altı ay önce çekilmiş (yüz hatlarının tamamı gözükecek şekilde ve renkli) resimleri taranarak kamu.turkiye.gov.tr adresinden müracaatta bulunabilirler. Kendilerine ait resimleri taranmamış olan adaylar sınava alınmayacak olup, sınava alınmış olsalar bile sınavları geçersiz sayılacaktır. Sınav başvuru bitiş tarihinden önce Bakanlığımız evrak kaydına giren kursiyerlerin resim düzeltme talepleri işleme alınacak olup, sınav başvuru tarihinden sonra yapılan resim düzeltme talepleri bir sonraki sınav için dikkate alınacaktır. Eğitim kurumunun kapatılmış olması halinde sınav başvurusu yapacak kişi kendi şifresi veya herhangi bir eğitim kurumu aracılığıyla müracaat edebilecektir.

2) Sınav ücreti, sınava girecek olan şahsın T.C. kimlik numarası belirtilerek Halkbankası’na yatırılacaktır. Ayrıca, sadece sınavı kazanan kişiler T.C. kimlik numarasını belirtilerek TMGD Sertifika için 2024 yılı için belirlenecek belge ücretini Halkbankası’na yatıracaklardır.

3) Sınav müracaatında bulunmuş ancak sınav ücretini yatırmayanlar adına sınav giriş belgesi düzenlenmeyecek ve bu kişiler sınava kabul edilmeyeceklerdir.

4) Adaylar, TMGD veya TMGDE sınav giriş belgelerini http://www.turkiye.gov.tr adresinden e-devlet şifreleri ile veya sertifikalarını aldıkları eğitim kuruluşları aracılığıyla http://kamu.turkiye.gov.tr adresinden temin edebilirler. Adaylara ayrıca posta ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar, sınava gelirken sınav giriş belgeleri ile resimli kimlik belgelerini (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) yanlarında bulundurmak zorundadır. Söz konusu belgeleri ibraz etmeyenler sınava giremezler.

5) Sınav ücreti hiçbir şekilde iade edilmeyecektir.

6) Bakanlığımızca 2024 yılında yapılması planlanan TMGD-ADR ve TMGD-RID sınavları, 2023 versiyonlarına uyumlu olarak yapılacaktır. TMGD IMDG kod sınavında ise güncel versiyon geçerli olacaktır.

7) TMGD sınav süresi 240 dakika olarak uygulanacaktır.

8)TMGDE sınavına girecek adayların sınav tarihiden önce Yönetmeliğin 30 uncu Maddesindeki şartları sağlamaları zorunludur.

9) Eğitmen adayları sınava TMGDE-ADR, TMGDE-RID veya TMGDE-IMGD kod kitapçık türünden birine girebilecektir.

10) TMGDE sınavı 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacak olup, adayların sınavda başarılı olabilmesi için en az 80 puan almaları gerekmektedir.

11) Eğitici aday sınav başvuruları e-Devlet sitemi üzerinden TMGD sınav başvuru linkinden yapılacaktır.

12) TMGD sınavında başarılı olan adayların sonuçları TMGDE Belgesi düzenlemesinde veya TMGDE sınavında başarılı alan adayların sonuçları TMGD Sertifikası düzenlenmesinde dikkate alınmaz