Tehlikeli Yüklerin Denizyoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkındaki Yönetmelik Kapsamında Yeniden Değerlendirme Oranları

Tehlikeli Yüklerin Denizyoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkındaki Yönetmelik kapsamında yeniden değerlendirme oranları yayınlanmıştır.