Kıyı Tesisi Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge

Tehlikeli yük elleçleyecek ve / veya geçici depolayacak olan kıyı tesislerine Kıyı Tesisi Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesi düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen “Kıyı Tesisi Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge” yayımlanmıştır.