Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yetki Belgesi Ücretleri

2020 yılı başından itibaren görülmeye başlanan Covid-19 salgını sonucunda, üretim ve tedarik zincirinde önemli değişimler meydana gelmiştir. Bu süreçte lojistik sektörünün önemi ve vazgeçilmez olduğu ortaya çıkmıştır.

 

Ülkemizde taşımacılık sektöründeki operasyonlar bu süreç zarfında ciddi bir ivme kazanmış, özellikle yurtdışı ihracatımızdaki artış, karayolu taşımacıları başta olmak üzere lojistik sektöründe önemli bir büyümeye yol açmıştır.

 

Sektördeki büyümenin ortaya çıkardığı ihtiyaçların giderilebilmesi, prosedürlerin kolaylaştırılması, birçok taşıma modunun bir arada kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla hazırlanan “Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” 30 Aralık 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Bu düzenleme ile 30 Aralık 2021 tarihinden itibaren 60 gün süre ile (27 Şubat 2022 tarihine kadar) Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yetki Belgesi ücretlerinde ciddi indirim oranları uygulanacaktır.

 

Lojistik sektörü için ana belgelerden biri olan Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yetki Belgesi’nin alımının kolaylaştırılması ülkemiz ihracatının gelişimi konusunda önemli bir adım olmuştur.

 

Taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesini indirimli almak isteyen taşımacıların Bakanlığımız Bölge Müdürlüklerine ekte yer alan bilgi ve belgelerle birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.