Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik” yayımlanmıştır.