TMGD Muafiyet Raporu Hakkında

06.08.2020 tarih ve E.43418 sayılı Bakanlık talimatında; ''Yeni açılan işletmelerin, TMFB aldıkları takvim yılının sonuna kadar TMGD çalıştırması zorunlu olmayıp, TMFB alınan takvim yılını takip eden bir sonraki takvim yılının ilk 15 günü içerisinde 50 ton ve altında işlem yaptığını belgeleyen için TMGD muafiyeti uygulanır. Söz konusu muafiyet raporlarının her yıl başında yenilenmesi zorunludur.''

2022 yılı için TMGD muafiyeti başvurusunda bulunacak işletmelerin, muafiyet raporlarıyla birlikte en geç 2022 Şubat ayı sonuna kadar ilgili Bölge Müdürlüklerine başvuruda bulunmaları gerekmektedir.