Kıyı Tesisi Tehlikeli Yük Elleçleme Rehberi(TYER) Uygulama Talimatı

Tehlikeli yük elleçleyecek  Kıyı Tesisi Tehlikeli Yük Elleçleme Rehberi (TYER) Uygulama Talimatına ilişkin usul ve esasları belirleyen uygulama talimatı yayımlanmıştır.  

İlgili Dökümanlar