RID Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi (TMGD)

RID Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi (TMGD)

 

RID (tehlikeli maddelerin demiryolu ile taşınmasına ilişkin) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi almak için öncelikle ADR (tehlike maddelerin karayolu ile taşınmasına ilişkin) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi alınması gerekir. Buna ilaveten 21 ders saati RID eğitimi kursiyer alabilecektir. 

Eğitim kuruluşları tarafından düzenlenecek her bir eğitim programında en fazla 20 kursiyer bulunabilir. Eğitimlerde her bir ders saatinin süresi 50 dakika olacak şekilde, günlük ders programı 3 ders saatinden az, 8 ders saatinden fazla olamaz. Eğitimde devam zorunludur.

Her konu anlatımından sonra, soru çözümleri ve deneme sınavları Eğitim Kurumumuzca yapılacaktır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitim kayıtları otomasyon sistemine kayıt ve sınav başvuru işlemleri Eğitim Kurumumuz aracılığıyla yapılacaktır.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitimine ilişkin tüm eğitim dokümanları ve ara ikramlar Eğitim Kurumumuz tarafından verilecektir.

Sınava yakın dönemde, ihtiyaca göre tekrar konu anlatımı ve soru çözümü yapılacaktır. Bunu sınav kampı ile birleştirmek Eğitim Kurumumuzun takdirinde olacaktır.

Kursiyerlere, derslerden sonra eğitim kurumunda kalıp grup veya bireysel çalışma yapma imkânları verilecektir.

 

TMGD- RID Eğitimlerin Müfredatı, Aşağıda Yer Alan Asgari Ders Konularını İçermektedir:

a)Ulusal ve uluslararası mevzuat ve kuruluşlar hakkında bilgilendirme, Kapsam ve uygulanabilirlik(muafiyetler/istisnalar, mevzuatın uygulanabilirliği)
b) Tehlikeli mal taşımacılığında yer alan kişilerin eğitimi, Tarafların emniyet yükümlülükleri, Geçici tedbirler
c)Güvenlik şartlarına uygunluğu sağlamaya yönelik kontroller ve diğer destekleyici önlemler(Karşılıklı idari destek, Güvenlik danışmanı, Tehlikeli mallara ilişkin olayların bildirilmesi, Güvenlik hükümleri, Ciddi sonuçlara neden olabilecek tehlikeli mallara ilişkin hükümler)
d)Manevra alanlarına yönelik dahili acil durum planları
e)Sınıflandırma, Tehlikeli malların listesi, sınırlı ve istisnai miktarlara yönelik özel hükümler ve istisnalar
f)Ambalajlama ve tank hükümleri (Orta boy dökme yük konteynerleri (IBC’ler) ve büyük ambalajlar dahil ambalajların kullanımı, Tank-vagonların, metalik malzemeden mamul gövdeli sökülebilir tank-konteynerler ile tank takas gövdelerinin ve tüplü gaz tankerleri ile çok elemanlı gaz konteynerlerinin (MEGC) kullanımı, Fiber takviyeli plastik (FRP) tanklar, sabit tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar, tank-konteynerleri ve tank takas gövdelerinin kullanımı, Vakumla çalışan atık tanklarının kullanımı
g)Sevkiyat prosedürleri, İşaretleme ve etiketleme, Levha takma ve işaretleme (Model 13 ve 15’e uygun manevra etiketleri vb.)
h)Dokümantasyon, Fümige edilmiş kargo taşıma üniteleri için geçerli özel hükümler (UN 3359), Soğutma veya havalandırma (kuru buz (UN 1845) veya azot, soğutulmuş sıvı (UN 1977) veya argon, soğutulmuş sıvı (UN 1951) gibi) amacıyla kullanıldıklarında asfiksasyon riski içeren madde içeren ambalajlar ve vagonlar ve konteynerlere yönelik özel hükümler
i)Ambalajlar, orta boy dökme yük konteynerleri (IBC), büyük ambalajları ve tankların yapımı ve testlerine yönelik şartlar
j)Taşıma, yükleme, boşaltma ve elleçleme koşullarına ilişkin hükümler(Karışık yükleme yasağı, Koruyucu mesafeler, Gıda maddeleri, diğer tüketim maddeleri ve hayvan yemlerine ilişkin önlemler, Elleçleme ve istifleme, Boşaltmadan sonra temizlik, Belirli sınıflar veya özel mallar için geçerli ek hükümler, Ekspres koli olarak taşımaya yönelik hükümler, Tehlikeli malların el bagajı, kayıtlı bagaj veya başka araçlar içinde (trene yerleştirilen araba) taşınması ve diğer bölümler.)

 

Ayemis Eğitim ve Danışmanlık olarak kurumumuzda; T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ’ndan aldığı yetki belgeleri ile bu eğitim programları düzenlemekteyiz. 15 yıllık Eğitim ve Danışmanlık konularındaki tecrübemiz ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda genişleyen ve profesyonelleşen altyapımızla hizmet yelpazemiz genişlemektedir.

Dokümanları Görebilmek İçin Lütfen Giriş Yapınız