IMDG Kod Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi (TMGD)

IMDG Kod Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi (TMGD)

 

IMDG Kod (tehlikeli maddelerin deniz yolu ile taşınmasına ilişkin) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi almak için öncelikle ADR (tehlike maddelerin karayolu ile taşınmasına ilişkin) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi alınması gerekir. Buna ilaveten 21 ders saati IMDG Kod eğitimi kursiyer alabilecektir. 

Eğitim kuruluşları tarafından düzenlenecek her bir eğitim programında en fazla 20 kursiyer bulunabilir. Eğitimlerde her bir ders saatinin süresi 50 dakika olacak şekilde, günlük ders programı 3 ders saatinden az, 8 ders saatinden fazla olamaz. Eğitimde devam zorunludur.

Her konu anlatımından sonra, soru çözümleri ve deneme sınavları Eğitim Kurumumuzca yapılacaktır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitim kayıtları otomasyon sistemine kayıt ve sınav başvuru işlemleri Eğitim Kurumumuz aracılığıyla yapılacaktır.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitimine ilişkin tüm eğitim dokümanları ve ara ikramlar Eğitim Kurumumuz tarafından verilecektir.

Sınava yakın dönemde, ihtiyaca göre tekrar konu anlatımı ve soru çözümü yapılacaktır. Bunu sınav kampı ile birleştirmek Eğitim Kurumumuzun takdirinde olacaktır.

Kursiyerlere, derslerden sonra eğitim kurumunda kalıp grup veya bireysel çalışma yapma imkânları verilecektir.

 

TMGD- IMDG KOD Eğitimlerin Müfredatı, Aşağıda Yer Alan Asgari Ders Konularını İçermektedir:

a)Ulusal ve uluslararası mevzuat ve kuruluşlar hakkında bilgilendirme, Kapsam ve uygulanabilirlik(Kod'un sunulması ve yürütülmesi, Sözleşmeler, Taşınması yasak olan tehlikeli maddeler)
b)Tehlikeli mal taşımacılığında yer alan kişilerin eğitimi, Güvenlik hükümleri(Şirketler, gemiler ve liman tesisleriyle ilgili genel hükümler, Kara personeli ile ilgili genel hükümler, Yüksek ehemmiyetli tehlikeli maddelerle ilgili hükümler) ve Sınıf 7'ye ilişkin genel hükümler
c)Sınıflandırma ve Deniz kirleticiler
d)Tehlikeli malların listesi, sınırlı ve istisnai miktarlarda paketlenen tehlikeli maddeler yönelik özel hükümler ve Lahikalar
e)Ambalajlama ve tank hükümleri (Orta boy dökme yük konteynerler (IBC'ler) ve büyük ambalajlar dahil olmak üzere ambalajların kullanımı, Taşınabilir tanklar ve çok elementli gaz konteynerlerinin (MEGC'ler) kullanımı, Dökme konteynerlerinin kullanımı)
f)Gönderim Prosedürleri(Uygulama ve genel hükümler, Bütünleşik paketlerin ve birim yüklerin kullanımı, Temizlenmemiş boş ambalajlar veya birimler, Karışık paketleme, Sınıf 7 için genel hükümler, Yük taşıma birimine yerleştirilmiş ambalajlar, IBC'ler dahil olmak üzere paketlerin işaretlenmesi ve etiketlenmesi, Yük taşıma birimlerinin yaftalanması ve işaretlenmesi)
g)Belgeleme, Fümige edilmiş kargo taşıma üniteleri için geçerli özel hükümler (UN 3359), Soğutma ve iklimlendirme amaçları (kuru buz (UN 1845) veya azot, soğutulmuş sıvı (UN 1977) veya argon, soğutulmuş sıvı (UN 1951) gibi için kullanıldığında boğulma riski oluşturan maddeleri içeren yük taşıma birimlerine ve ambalajlara uygulanan özel hükümler
h) Ambalajların, orta boy dökme yük konteynerlerinin (IBC'ler), büyük ambalajların, taşınabilir tankların, çok elementli gaz konteynerlerinin (MEGC'ler) ve karayolu tanker araçlarının inşası ve test edilmesi
i) Nakliye operasyonlarına ilişkin hükümler(İstifleme kategorileri, Özel istif hükümleri, genel ayrım hükümleri, yük taşıma birimlerinin (CTU'ların) paketleme ve kullanımına ilişkin gönderme operasyonları ve ilgili hükümler, Konteyner gemilerinde istif ve ayrım)
j) Ro-ro gemilerinde istif ve ayrım, Genel yük gemilerinde istif ve ayrım, Barç taşıyan gemilerde bulunan barçlar, Tehlikeli maddeleri içeren kaza ve yangın önlemleri durumlarında özel gereklilikler, Muafiyetler, onaylar ve belgeler (Onaylar (izinler, yetkilendirmeler veya anlaşmalar dahil) ve belgeler, Belirlenmiş ana ulusal yetkili makamlar için irtibat bilgileri)

 


Ayemis Eğitim ve Danışmanlık olarak kurumumuzda; T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan aldığı yetki belgeleri ile bu eğitim programları düzenlemekteyiz. 15 yıllık Eğitim ve Danışmanlık konularındaki tecrübemiz ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda genişleyen ve profesyonelleşen altyapımızla hizmet yelpazemiz genişlemektedir.

Dokümanları Görebilmek İçin Lütfen Giriş Yapınız