Risk Analiz Yöntemleri Hakkında Eğitim

Risk Analiz Yöntemleri Hakkında Eğitim

 

 • Endüstriler İçin Kaza Risk Değerlendirme Metodolojisi (ARAMİS)
 • Bow-tie (papyon) analizi
 • Endüstriyel Proseslerde Güvenlik Bütünlük Seviyesinin Korunması için Korunma
 • Tabakasının Uygulanması (LOPA)
 • Tehlike ve İşletilebilme Çalışması ((Hazard and Operability Analysis-HAZOP)
 • Başlangıç Tehlike Analizi (Preliminary Hazard Analysis)
 • İş Güvenlik Analizi (Job Safety Analysis)
 • Karşılaştırmalı Öncelikler (Relative Ranking)
 • Çeklist Analiz (Checklist Analysis)
 • Hata Türleri ve Etki Analizleri (Failure Modes and Effects Analysis-FMEA) yöntemi 
 • Olursa Ne Olacak? (What if..?)
 • Hata Ağacı Analizi ( Fault Tree Analysis-FTA)
 • Olay Ağaç Analizi (Event Tree Analysis-ETA)
 • Risk Değerlendirme Karar Matrisi (Risk Assessment Decision Matrix)
     - L tipi matris
     - Çok değişkenli X tipi matris diyagramı
 • Neden Sonuç Analizi (Cause Consequence Analysis)
 • Kinney Risk Analizi

 

Sektörel Risk Değerlendirmelerine İlişkin Uygulama Çalışmaları
• Makine Risk Değerlendirmesi
• Kimyasal Risk Değerlendirmesi
• İnşaat Risk Değerlendirmesi
• Gıda Risk Değerlendirmesi

 

Eğitim süresi, seçilecek konu başlıklarına göre değişmektedir. Normal eğitim süresi genellikle 3 gün olarak planlanmıştır. 

Dokümanları Görebilmek İçin Lütfen Giriş Yapınız