Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmeti (TMGD)

Ayemis Eğitim ve Danışmanlık

18 Haziran 2022 tarihinde yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik  kapsamında Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi olan işletmelerden aşağıdaki maddeler haricinde kalan işletmeler; tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti almak zorundadır.

 

a) Sadece “Taşımacı” faaliyet konulu TMFB’ye sahip olup, taşıma yetki belgesine kayıtlı taşıtlarının toplam asgari kapasitesi elli tonun altında olan işletmeler.

 

b) Sadece “Alıcı” ve/veya “Tank konteyner/portatif tank işletmecisi” faaliyet konulu TMFB’ye sahip işletmeler.

 

c) (a) veya (b) bendi kapsamında olan ve bu bentlerde belirtilen faaliyet konularının kombinasyonuna sahip olan işletmeler.

 

“Gönderen” faaliyet konulu TMFB’sinin bulunduğu merkez veya temsilcilik adresi haricinde taşıma sözleşmesine bağlı olarak başka bir adresten tehlikeli madde gönderimi yapacak işletme, gönderim işleminin yapılacağı her bir adresi, merkez adresine düzenlenmiş “Gönderen” faaliyet konulu TMFB’sine işletmek zorundadır. Bu kapsamda;“Gönderen” faaliyetinde bulunulacak işletmeler, TMFB’sine işlettiği her beş adres için ayrıca, bir tane tehlikeli madde güvenlik danışmanı atamak zorundadır.

 

 

Danışmanlık kurumumuzun; T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı 6 bölge de danışmanlık şubesi bulunmaktadır.

TECRÜBELİ VE AYNI ZAMANDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI BELGESİNE SAHİP TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI UZMANLARIMIZLA SİZLERE HİZMET VEREBİLİRİZ. TMGD HİZMETİ ALMAK İÇİN LÜTFEN BAŞVURUNUZ.