RID Şirket Personel Eğitimleri

RID Şirket Personel Eğitimleri

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından RID saha personel eğitimleri için yetkilendirilen Eğitim Kurumumuzda, demiryolu ile tehlikeli madde taşımacılığında yer alan personele eğitim verilmektedir.

Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Eğitim Yönergesi kapsamında; “Genel Farkındalık Eğitimi” , “Göreve Özgü Eğitim (uzmanlık eğitimi dahil)” ve “Güvenlik Eğitimi” olmak üzere üç başlıktan oluşmaktadır. RID sözleşmesi ile paralellik oluşturulmuştur.

Kapsam: Demiryolu ile tehlikeli madde taşımacılığında yer alan tüm personeli kapsar. Örneğin; Baş revizör, Vagon Baş Teknisyeni, Vagon Servis Şefi, Makinist vb.

Sınav: Sınavlar, Ayemis Eğitim Kuruluşumuz tarafından yapılır. Eğitime katılan kursiyerlerin başarılı sayılabilmeleri için sınavlardan 100 puan üzerinden minimum 80 puan almaları gerekir. Sınavda başarılı olamayan kursiyerler, 10 gün içerisinde bütünleme sınavına alınırlar. Bu sınavda da başarılı olamayan kursiyerler eğitimi yeniden almak zorundadır.

Başarılı olanlar, RID Eğitim Sertifikası almaya hak kazanır.

  

EĞİTİMİN ADI

EĞİTİMİN İÇEREĞİ

EĞİTİMİN SÜRESİ

Genel Farkındalık Eğitimi

 

Tehlikeli madde taşımacılığı hükümlerine/şartlarına ilişkin genel bilgiler ve ilgili mevzuata ilişkin bilgileri içerir.

     8 SAAT

Göreve Özgü Eğitim 

(Temel Eğitim+Uzmanlık Eğitimi)

 

Çalışanların doğrudan görev ve sorumluluklarıyla ilgili olarak, tehlikeli madde taşımacılığı hakkındaki Yönetmelikler ve ilgili mevzuattaki düzenlemelerin içeriklerini kapsar. Ayrıca diğer modlardaki düzenlemelerin içerikleri hakkında da bilgi verilir.

        24 SAAT

 (8 saat+16 saat)

Güvenlik Eğitimi

Çalışanların yüklemeyi ve indirmeyi de içeren tehlikeli malların taşınması sırasında oluşan bir kazadaki yaralanma veya patlama riskinin derecesine bağlı olarak tehlikeli malların zararlarını ve tehlikelerine ilişkin bilgileri içerir.

Personeli güvenli elleçleme ve acil durum müdahale yöntemleri hakkında bilinçlendirmeyi sağlayacak şekilde düzenlenir.

       8 SAAT

TOPLAM EĞİTİM SÜRESİ

     40 SAAT

 

Konu hakkında her türlü yardım ve desteğimiz konusunda yanınızda olduğumuzu bildirmekten mutluluk duyarız.

Dokümanları Görebilmek İçin Lütfen Giriş Yapınız