Patlamadan Korunma Dokümanın Hazırlanması

Ayemis Eğitim ve Danışmanlık

İşyerinde yanıcı özellikte kimyasalların kullanıldığı alanlar; 30 Nisan 2013 tarih ve 28633 sayılı “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik" kapsamında işyerlerinde patlamadan korunma dokümanın hazırlanması yasal zorunluluktur. 

Hazırlanacak doküman; 30.06.2016 tarih ve 29758 sayılı (Değişik: RG-27/6/2020-31168)  "Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik”ler çerçevesinde “TS EN 60079-10-1 Patlayıcı ortamlar- Bölüm 10-1: Alanların sınıflandırılması - Patlayıcı gaz ortamları(IEC 60079-10-1:2020), TS EN 60079-10-2 Patlayıcı ortamlar- Bölüm 10-2: Tehlikeli bölgelerin sınıflandırılması-Yanıcı toz atmosferler(IEC 60079-10-2:2015) ve NFPA 499-2013 Recommended Practice for the Classification of CombustibleDustsand of Hazardous (Classified) Locations for Electrical Installations in Chemical Process Areas “standartları çerçevesinde; patlamadan korunma dokümanı hazırlanır. Bu kapsamda patlayıcı ortam değerlendirmesine dair ekipman uygunluğu kontrol edilip, sonuç değerlendirmesi yapılır.