IMDG Kod Saha Personel Eğitimi

IMDG Kod Saha Personel Eğitimi

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Eğitim Kurumumuzda, IMDG KOD eğitimleri liman personeline verilmektedir.

Bilindiği üzere, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Deniz Emniyet Komitesinin (MSC) 7–16 Mayıs 2008 tarihinde Londra’da yapılan 84’üncü toplantısında IMDG Kod için kabul edilen 34–08 sayılı değişiklikle, IMDG Kod’da bulunan bazı hükümlerin uygulanması 01.01.2010 tarihi itibari ile zorunlu kılınmıştır. Zorunlu kılınan en önemli hususlardan biri de; IMDG Kod kapsamındaki tehlikeli maddeleri elleçleyen kıyı tesisi personeli ile bu yüklerin ulaştırma zincirinde görev alan ilgili diğer kurum/kuruluşların personeli başta olmak üzere kıyı personeli için IMDG Kod Bölüm 1.3’de bulunan eğitim alınmasıdır.

Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği ilk olarak 4 Şubat 2011 tarih ve 27836 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş, daha sonra 11 Şubat 2012 tarih ve 28201 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile revize edilmiştir. 24 Temmuz 2019 tarihinde IMDG KOD EĞİTİM SEMİNERLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE’si yayımlanmıştır. Anılan mevzuat ve taraf olduğumuz 1974 tarihli Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi’nin (SOLAS 74) zorunlu bir eki olan IMDG Kod kapsamına giren tehlikeli yüklerle faaliyetlerde bulunan kişilerin eğitim almaları gerekmektedir.

IMDG Kod Yönergesinde yer alan “İcra Edilen Farklı Görevlere Göre Eğitim Konu Başlıkları ve Süreleri (saat olarak) Tablosu”nda yer alan konu başlıklarına göre alınacak eğitme karar verilmesi gerekir.

Yönerge de eğitim alacaklar aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:

IMDG Kod kapsamındaki tehlikeli yükleri paketli olarak elleçleyen veya bu yükleri sıvı dökme olarak elleçleyerek tesislerindeki kara taşıtı yükleme istasyonundan kara tankerlerine yükleyen kıyı tesisleri, bu elleçleme operasyonlarını planlayan ve gerçekleştiren personeline, eğitim vermekle veya eğitim kuruluşundan eğitim aldırmakla yükümlüdür. Kıyı tesislerinin alacağı eğitimler, icra edilen faaliyetlere göre aşağıda belirtilmektedir.
a) Konteyner elleçlemesi yapan kıyı tesisleri Ek’teki tablonun 9 numaralı satırındaki göreve ait eğitimi vermekle veya eğitim kuruluşundan aldırmakla yükümlüdür.
b) Konteyner iç yüklemesi yapan kıyı tesisleri, bu operasyonda görev alan personeline, Ek’teki tablonun 4 numaralı satırındaki göreve ait eğitimi vermekle veya eğitim kuruluşundan aldırmakla yükümlüdür.
c) Kıyı tesislerinde, konteyner elleçlemesi ile birlikte konteyner iç yüklemesinde de görev alan personele, bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasındaki eğitimler birleştirilerek Ek’teki tablonun 13 numaralı satırındaki eğitim verilebilir.
ç) IMDG Kod kapsamındaki tehlikeli yükleri sıvı dökme olarak elleçleyerek tesislerindeki kara taşıtı yükleme istasyonundan kara tankerlerine yükleyen kıyı tesisleri; bu operasyonda görev alan personeline, Ek’teki tablonun 3 numaralı satırındaki göreve ait eğitimi vermekle veya eğitim kuruluşundan aldırmakla yükümlüdür.
d) Bu fıkra kapsamında kendi personeline eğitim verecek tesislerin, İdareden eğitim vermek üzere yetki almış işletme olması zorunludur.
(2) Konteyner iç yüklemesi yapan ve İdareden, Dolu Konteyner Brüt Ağırlık Tespiti Yetki Belgesi alan tartı aleti operatörleri, bu işlemi gerçekleştiren personeline, CTU Kod eğitmeni bulunan eğitim kuruluşundan, tehlikeli yük elleçlemesi yapıyorsa Ek’teki tablonun 4 numaralı satırındaki göreve ait eğitimi, tehlikeli yük elleçlemesi yapmıyorsa 11 numaralı satırındaki eğitimi aldırır. Bu eğitimi alan kişiler, 5 yılda bir bu eğitimi tekrar alırlar.
(3) Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında paketli tehlikeli yüklere yönelik Tehlikeli Madde Deniz Gözetim Yetkilisi Belgesi almak isteyenler, görev yaptıkları işletmeler vasıtasıyla Ek’teki tablonun 10 numaralı satırındaki göreve ait eğitimi, eğitim kuruluşundan alırlar.
(4) Tarım ve Orman Bakanlığından yük taşıma birimindeki veya gemi ambarındaki yüke fumigasyon veya gazdan arındırma işlemi yapma hususunda yetki alan firmalar, bu işleri yapan personeline Ek’teki tablonun 12 numaralı satırındaki göreve ait eğitimi, fumigasyon ve gazdan arındırma eğitmeni bulunan eğitim kuruluşundan aldırır. Bu eğitimi alan kişiler, 5 yılda bir bu eğitimi tekrar alırlar.

Eğitimlerin birbirlerini içermesi


Yönerge ekinde yer alan tablodaki görevlere ait konu başlıklarının bazıları birbirini kapsadığından, biri alındığında diğeri de alınmış sayılan eğitim seminerleri aşağıda verilmiştir.
a) 4 numaralı satırdakini alanlar, 2 ve 3 numaralı satırlardaki,
b) 9 numaralı satırdakini alanlar, 7 numaralı satırdaki,
c) 8 numaralı satırdakini alanlar, 5 ve 6 numaralı satırlardaki
eğitim seminerlerini almış sayılırlar. Eğitim kuruluşu, eğitim sonucunda düzenlenecek sertifikalarda eğitim verdikleri görevle birlikte, bu görevin içerdiği diğer görev alanlarını da belirtir.

Yenileme eğitimleri


Yenileme eğitimleri, eğitim seminerlerinin tamamlanması sonucu düzenlenen sertifika tarihinden itibaren her 2 yılda bir gerçekleştirilir. Yenileme eğitimleri sertifika bitiş tarihinden önce alınır ve bu süre zarfında yenileme eğitimine katılmayanlara yeniden eğitim almadan sertifika düzenlenmez.

Kara taşıtı sürücülerinin eğitimi


Denizyoluyla taşınan tehlikeli yüklerin, kıyı tesisleri ile kara tesisleri arasındaki taşıma işlemlerini gerçekleştiren karayolu taşıt sürücülerinin kıyı tesislerine girebilmek için geçerli ve yapılan taşımaya uygun SRC-5 Belgesine sahip olmalı veya Ek’teki tablonun 7 numaralı satırındaki göreve ait eğitimi eğitimi almalıdır.

Göreve yeni başlayan personelin eğitimi


Göreve yeni başlayan personelin işe girişinden itibaren en geç 3 ay içinde bu Yönergede belirtilen ve görev tanımına uygun eğitimleri almaları zorunludur. Bu süre zarfında eğitim almış kişilerin yanında görev yapabilirler.

 

IMDG kod eğitimlerini aşağıdaki tabloda belirtilen eğitmenlerce verilmesi gerekmektedir.

Uzman eğitmen kadromuzla, sizlerle çalışmaktan mutluluk duyarız.

Saygılarımızla

Ayemis Eğitim Kurumu

 

Dokümanları Görebilmek İçin Lütfen Giriş Yapınız