Seragazı İzleme Planın Hazırlanması ve Emisyon Raporunun Hesaplanması

Ayemis Eğitim ve Danışmanlık

Seragazı emisyonuna neden olacak faaliyetlerde bulunan işletmeler; 17.05.2014 tarih ve 29003 sayılı Resmi Gazate’de yayımlanan “SERA GAZI EMİSYONLARININ TAKİBİ HAKKINDA YÖNETMELİK EK–1: FAALİYET KATEGORİLERİ”ne ve belirtilen ısıl güç, kapasitelerine göre kapsama girip girmediklerini belirlemeleri gerekmektedir.

Yönetmelik kapsamına giren Kuruluşlar, 22.07.2014 tarih ve 29063 sayılı Resmi Gazate’de yayımlanan “SERA GAZI EMİSYONLARININ İZLENMESİ VE RAPORLANMASI HAKKINDA TEBLİĞ” kapsamında izleme planı ve emisyon raporlarını hazırlayıp Bakanlığa sunlamaları gerekir.


Süreç kısaca, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine başvurularak, Çevre Bilgi Siteminde “Sera Gazı İzleme ve Raporlama Sistemini” açtırmaları gerekiyor. İzleme planı buradan oluşturuluyor, Bakanlık onayladıktan sonra Emisyon Rapor girişleri yapılıyor.

02.04.2015 ve 29314 sayılı Resmi Gazate’de yayımlanan “SERA GAZI EMİSYON RAPORLARININ DOĞRULANMASI VE DOĞRULAYICI KURULUŞLARIN YETKİLENDİRİLMESİ TEBLİĞİ” kapsamında Bakanlıkça yetkilendirlmiş doğrulayıcı kuruluşlarla sözleşme yapılarak Emisyon Raporlarının onaylatılması gerekiyor.

2017 yılında, 2015 ve 2016 emisyon raporlarının hazırlanıp doğrulama işleminin yapılması gerekiyor. Bunun için 31.05.2017 ve 30082 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “SERA GAZI EMİSYONLARININ TAKİBİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” kapsamında 30 Haziran 2017’ye kadar doğrulayıcı kuruluşla sözleşme yapılması için süre uzatımı yapıldı ve Doğrulanmış sera gazı emisyon raporlarını 31/10/2017 tarihine kadar Bakanlığa sunulması için süre uzatımı yapılmış oldu.

Bundan sonraki yıllar için süreç özeti; İşletmeler, her yıl 30 Nisan tarihine kadar bir önceki yılın 1 Ocak 31 Aralık tarihleri arasında izlenen sera gazı emisyonlarını Bakanlığa raporlamak zorundadır.