Seragazı İyileştirme Planı

Seragazı İyileştirme Planı

Seragazı İyileştirme Planı

Seragazı emisyonu iyileştirme raporunun, Bakanlık Çevre Bilgi sistemine 30 Hazirana kadar girilmesi gerekiyor. Bunun için 31.05.2017 ve 30082 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “SERA GAZI EMİSYONLARININ TAKİBİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” bunu kapsamamaktadır.

Emisyon raporunuzun onaylanmış veya onaylanmamış olması önemli değil, işletmeci olarak ön görülen iyileşitrmelerin Bakanlık Çevre Bilgi Sistemine girilmesi gerekmektedir.